Tag: Carrot


  • น้ำโหงวโฮวมากสรรพคุณ

    คุณประโยชน์ของน้ำโหงวโฮว ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการทำงานของมดลูกให้ดีขึ้น บรรเทาอาการปวดประจำเดือน บรรเทาอาการตกขาวในสตรี บำรุงผิวพรรณ ฯลฯ ส่วนผสมที่ต้องเตรียมสำหรับการทำน้ำโหงวโฮว โหงวโฮว บีทรูต แครอต ขิง มะนาว น้ำผึ้ง น้ำตาลทรายแดง เกลือ น้ำสะอาด น้ำแข็ง