Month: October 2018


  • เครื่องปั่นอุปกรณ์ของใช้ที่ควรมีในบ้าน

    หนึ่งอุปกรณ์ที่ขึ้นชื่อว่าทุกบ้านต้องมีเป็นของตัวเอง เครี่องปั่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่ง ที่นิยมนำมาประกอบเป็นอาหารหรือทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นอุปกรณ์ที่อเมริกา คิดค้นและนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าลมีประสิทธิภาพชั้นสูงคุณควรเลือกใช้ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการ